Polska moim domem
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wdraża model wsparcia „Polska moim domem”  w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem wdrażanego modelu wsparcia jest Podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Wartość grantu: 454755,00 zł

Wkład ze środków europejskich wynosi: 428788,49 zł 

harmonogram-pracy-Szansa-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.