BONY NA SZKOLENIA

Już pod koniec stycznia rusza pierwszy konkurs na tzw. Bony na szkolenia w ramach zintegrowanego projektu pn. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.

 

Dofinansowanie można uzyskać na szkolenia językowe, komputerowe, przedmaturalne, studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy zawodowe.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe o różnym statusie zawodowym na rynku pracy, zamieszkałe na obszarze subregionu białostockiego tj. miasta Białystok, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego.

Bony na szkolenia są idealną alternatywą dla osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje, lecz nie dysponują wolnymi środkami finansowymi na opłacenie całości szkolenia. Na ten cel mogą otrzymać od 9.000,00 do 15.000,00 złotych.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Informujemy, iż w 1 konkursie naboru wniosków do poddziałania 321 limit wniosków został wyczerpany.
Zarejestrowano 450 wniosków.
Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie w kwietniu.
-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.