logo_kapital_ludzki

Smaczne warsztaty kulinarne

W dniach 20-21 października 2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów oraz Podlaskiej Izby Rolniczej Wiejskich zorganizowała się warsztaty kul… więcej

logo_kapital_ludzki

Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 06.06.2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów oraz Podlaskiej Izby Rolniczej zorganizowała w Centrum Kształcenia Praktycznego w Biały… więcej

logo_kapital_ludzki

Wyjazd studyjny do wsi tematycznych

W dniach 2-4.06.2011 r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów zorganizowała wyjazd studyjny do wiosek tematycznych na terenie województwa zachodn… więcej

logo_kapital_ludzki

„Rodzice aktywni zawodowo”

W dniu 16 grudnia 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie … więcej

logo_kapital_ludzki

„Moja Firma III edycja”

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Uczestników projektu „Moja Firma III edycja” oraz podlaskich Przedsiębiorców na  Konferencję podsumowującą projekt „Moja Firma III edycja” pn. „Dobre praktyki i metody rozwoju firmy, prezentacja rezultatów projek… więcej

logo_kapital_ludzki

„Ekonomia społeczna w Puszczy Knyszyńskiej”

W ramach działalności Inkubatora Ekonomii Społecznej w Białymstoku i Supraślu odbyło się 280 godzin doradztwa dla 10 podmiotów ekonomii społecznej.Z doradztwa skorzystały następujące podmioty ekonomii społecznej:Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś BARWA,To… więcej

„ABC lidera wsi”

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem projektu (pobierz plik). Aktualizacja 18.11.2010 -------------- W dniach 30 – 31.10.2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie 20 uczestników projektu „ABC lidera wsi” wz… więcej