Sp�dzielnia jest Kobiet�

 

Nasza Oferta

 

 

Biuro Rachunkowe:

Prowadzenie spraw finansowo-ksigowych Zleceniodawcy m.in. w nastpujcym zakresie:

- prowadzenie ksig rachunkowych,

- prowadzenie ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych,

- obliczanie podatku dochodowego od osb prawnych i VAT,

- sporzdzanie deklaracji podatkowych do celw podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od czynnoci cywilno-prawnych,

- prowadzenie akt osobowych pracownikw.

Szczegy w zakadce: http://ksiegowosc.fir.org.pl/

 

Centrum Szkoleniowe:

- szkolenia,

- warsztaty,

- konferencje,

- seminaria,

- doradztwo,

w zakresie rozwoju zasobw ludzkich, jak rwnie specjalistyczne programy ksztacenia zawodowego; oferta skierowana jest do sektora MSP, administracji, NGO, studentw i bezrobotnych, chccych uzyska nowe kwalifikacje, aktualizowa wiedz i doksztaca si.

 

 

Usugi gastronomiczne:

logo KK Spdzielnia.jpg
 

 

 

 

 

 


- kawiarnia/ bar,

- design - promocja i sprzeda wyrobw i artykuw uytkowych designerw z regionu i Polski,

- przestrze udostpniania sektorowi NGO celem realizacji przedsiwzi poytku publicznego.

 

 

Inne Usugi:

- zarzdzanie projektami, w tym planowanie, wdraanie, rozliczanie,

- rozwj i wdraanie systemw franczyzowych,

- tworzenie partnerstw i konsorcjw, planowanie strategiczne,

- animowanie spoecznoci lokalnych, zachowywanie tradycji, zrwnowaonego rozwoju,

- public relations i promocja, w tym organizacja konferencji, seminariw, eventw, kampanii upowszechniajcych, inne,

- badania rynkowe i analizy ekonomiczne.

 

 

 

 

logo_FIR_nowe.jpg

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972