Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe) dla przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP które:

  • posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia lub
  • posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i odprowadzają podatki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą w latach 2023 – 2027 otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na zakup usług rozwojowych (link do BUR) w wysokości do 48 000 zł łącznie u wszystkich Operatorów w formie refundacji do 80% poniesionych kosztów usługi rozwojowej.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres: bony@fir.org.pl 

Wybierz szkolenie z oferty lub wyślij nam zapytanie: bony@fir.org.pl

Kontakt: Katarzyna Horoszewska – Grabek Dyrektor ds. szkoleń, tel.: 729 927 650


Organizator szkoleń:

FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

ul. Lipowa 18 lok.18, 15-427 Białystok

tel/fax: 085 675 00 17, 509 198 202