Szkolenie „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób Prawnych”

SZKOLENIE 1

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie pt.”Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób fizycznych”, które odbędzie się w dn. 23 maja 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku, o godz. 9.00

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
℘ Wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
℘ Ustawa o spółdzielniach socjalnych
℘ Procedury zakładania spółdzielni socjalnej
℘ Wsparcie dla spółdzielni socjalnej – dotacje i wsparcie pomostowe
℘ Kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej.
℘ Najczęściej popełaniane błędy w spółdzielnaich socjalnych.
℘ Przykłady działających spółdzielni socjalnych osób fizycznych

Szkolenie jest kierowane do:
℘ Osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
℘ Osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osób niepełnosprawnych

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do piątku, 19 maja do godz. 15.00.
Skan drogą mailową na adres owes@owop.org.pl , lub faxem na nr 85 675 21 58,
Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.
Wszystkich informacji na temat szkolenia udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie (pobierz)
Formularz Rekrutacyjny (pobierz)
Program Szkolenia (pobierz)

SZKOLENIE 2

– Szanowni Państwo,

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie pt.: „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób Prawnych”, które odbędzie się w dn. 26 maja 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku o godz. 9.00

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
℘ Wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
℘ Ustawa o spółdzielniach socjalnych
℘ Procedury zakładania spółdzielni socjalnej osób prawnych.
℘ Wsparcie dla spółdzielni socjalnej – dotacje i wsparcie pomostowe
℘ Kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej.
℘ Najczęściej popełniane błędy w spółdzielniach socjalnych.
℘ Przykłady działających spółdzielni socjalnych osób prawnych

Szkolenie jest kierowane do:

℘ Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych uruchomieniem działalności odpłatnej/gospodarczej
℘ Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych przekształceniem się w Przedsiębiorstwo Społeczne
℘ Przedsiębiorstw Społecznych zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy
℘ JST zainteresowanych wspieraniem ekonomii społecznej

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do wtorku, 23 maja do godz. 15.00.
Skan drogą mailową na adres owes@owop.org.pl, lub faxem na nr 85 675 21 58,
Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Wszystkich informacji na temat szkolenia udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie (pobierz)
Formularz Rekrutacyjny (pobierz)
Program Szkolenia (pobierz)

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.