Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Trwa nabór do Poddziałania 321 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

  • Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
  • Szkolenia i Kursy językowe
  • Kursy Kompetencji Ogólnych

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

Osoby kwalifikowalne w naborze to:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby w wieku poniżej 25 roku życia
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Strona rekrutacji: bonynaszkolenia.eu

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.