Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

 

 

Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

 

 

Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lider:  Miasto Łomża

Partnerzy:

-Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

-Powiat Hajnowski

-Powiat Kolneński

-Powiat Łomżyński

-Powiat Siemiatycki

-Powiat Wysokomazowiecki

-Powiat Zambrowski

-Gmina Boćki

– Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400K i 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 540 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osoby.

Dofinansowanie projektu z UE:  19 999 079,80 zł.

Grupa docelowa: 700 osób, w tym 400 K/300 M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne mieszkające w województwie podlaskim.

Planowane formy wsparcia dla uczestników/czek projektu:

  • Wsparcie terapeutyczne i doradcze
  • Realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego
  • Aktywizacja społeczna
  • Aktywizacja zawodowa
  • Działania o charakterze środowiskowym
-----------------------------------------------
error

Comments are closed.