Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

18-400 Łomża
ul. Farna 1

+48 86 215 68 99

cislomza@fir.org.pl

18-500 Kolno
ul. Marii Konopnickiej 4

+48 729 888 796

ciskolno@fir.org.pl

18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 8

+48 729 888 793

ciswysokiemazowieckie@fir.org.pl

17-200 Hajnówka
ul. 3 Maja 42

+48 729 888 753

cishajnowka@fir.org.pl

18-300 Zambrów
ul. Obwodowa 2

+48 729 888 791

ciszambrow@fir.org.pl

17-300 Siemiatycze
ul. Kościuszki 88

+48 729 888 751

cissiemiatycze@fir.org.pl

18-411 Śniadowo
Szczepankowo 60

+48 729 888 794

cisszczepankowo@fir.org.pl

 

 

Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

 

 

Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lider:  Miasto Łomża

Partnerzy:

-Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

-Powiat Hajnowski

-Miasto Kolno

-Powiat Łomżyński

-Powiat Siemiatycki

-Powiat Wysokomazowiecki

-Powiat Zambrowski

-Gmina Boćki

– Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400K i 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 540 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osoby.

Dofinansowanie projektu z UE:  19 999 079,80 zł.

Grupa docelowa: 700 osób, w tym 400 K/300 M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne mieszkające w województwie podlaskim.

Planowane formy wsparcia dla uczestników/czek projektu:

 • Wsparcie terapeutyczne i doradcze
 • Realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego
 • Aktywizacja społeczna
 • Aktywizacja zawodowa
 • Działania o charakterze środowiskowym

Ruszyła rekrutacja w mieście Łomża

 Z dniem 1 sierpnia 2019 r. ruszyła rekrutacja do projektu w mieście Łomża. Formularze zgłoszeniowe można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B. Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronach:

a także w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1.

 

Wstępny harmonogram planowanych działań dla I NABORU uczestników:

Zadanie 1.

Rekrutacja oraz indywidualna diagnoza: sierpień – wrzesień 2019 r.

Opracowanie i realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego: od października 2019 r.

Zadanie 2.

Trening umiejętności społecznych: od października 2019 r.

Wsparcie w ramach aktywizacji społecznej: październik 2019 r. – marzec 2020 r.

Zadanie 3.

Realizacja szkoleń zawodowych: marzec – maj 2020 r.

Wsparcie w ramach aktywizacji zawodowej: marzec – wrzesień 2020 r.

Zadanie 4.

Wyjazdy, spotkania, warsztaty o charakterze środowiskowym: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Od kwietnia 2019r. trwa realizacja projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. W tym okresie ukształtowało się siedem zespołów w powiatach:

 • łomżyńskim
 • zambrowskim
 • siemiatyckim
 • hajnowskim
 • wysokomazowieckim
 • Łomża
 • Kolno

W pierwszych miesiącach wzajemnej współpracy członkowie zespołów uczestniczyli w spotkaniach roboczych dot. dokumentacji projektowej oraz rekrutacyjnej. Spotkania organizowane były zarówno przez Lidera projektu: Miasto Łomża (szkolenie prowadzone przez przedstawiciela PUP Łomża), jak i Partnera: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Dodatkowo członkowie zespołów roboczych uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS dotyczących pracy z osobami uzależnionymi i zaburzeniami psychicznymi w PES.

-----------------------------------------------

Comments are closed.