Realizacja zadań publicznych

Data wydarzenia: 

2019-05-07 godz. 08:00

 

Miejsce: 

Hotel IBIS STYLES
ul. Aleja Piłsudskiego 25

15-444 Białystok

W dniu 7 maja 2019 r. odbędzie się specjalistyczne szkolenie biznesowe
dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach „Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Poprowadzone będzie przez doświadczonego trenera: P. Marcina Ulanowskiego

Szkolenie na temat:

„Realizacja zadań publicznych”

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • najważniejsze przepisy prawne i wzory dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez  organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018
  • właściwe wypełnianie ofert na realizację zadań publicznych, w tym tworzenia przejrzystych opisów działań, realistycznego budżetu oraz osiągalnych rezultatów.
  • podniesienie wiedzy z zakresu prawidłowej realizacji zadania publicznego, jego rozliczania i etapów sprawozdawczości przewidzianych działań.

 

Uwaga:  

zgłoszenia przyjmujemy na kartach zgłoszeń do 03 maja 2019 r. na adres e – mail: info3@fir.org.pl

 

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Marzena Krasnopolska
nr tel. 85 675 00 17.

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.