fir_www_silder_BN.cdr

BONY NA SZKOLENIA

Już pod koniec stycznia rusza pierwszy konkurs na tzw. Bony na szkolenia w ramach zintegrowanego projektu pn. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Subregion Białostocki 3.2.… więcej