Konkurs nr 14 – Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.

Konkurs nr 14
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.
Termin: 27.06.2023 r.
Godz. 8:00
Limit osób: 110 osób
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

Osoby priorytetowe w naborze to: osoby w wieku 50 lat i więcej osoby w wieku poniżej 25 roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach z terenu powiatu białostockiego

Biuro Obsługi Powiat Białostocki

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.