Konkurs nr 2 na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Harmonogram konkursów:
Konkurs nr 2
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.
Termin: 21.04.2021r.
Godz. 8:00

Limit wniosków:  450 wniosków:
– M. Białystok: 200
– Powiat Białostocki: 150
– Powiat Sokólski: 100
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys.zł/os.
-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.