Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Harmonogram konkursów:
Konkurs nr 1
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.
Termin: 18.02.2021r.
Godz. 8:00
Limit wniosków: 250 wniosków.
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys.zł/os.

Informujemy, iż w 1 konkursie naboru wniosków do poddziałania 322 limit wniosków został wyczerpany.
Zarejestrowano 250 wniosków.
Godzina uruchomienia: 8:00 dnia 18-02-2021
Miasto Białystok
Prawidłowo przyjętych: 125 (zgodnie z założeniem)
Powiat Białostocki
Prawidłowo przyjętych: 75 (zgodnie z założeniem)
Powiat Sokólski
Prawidłowo przyjętych: 50 (zgodnie z założeniem)
Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie w kwietniu.
-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.