Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Od maja 2012 r. Fundacja Forum Inicjatyw  Rozwojowych jest partnerem lokalnym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Biura projektowego w Polsce.

 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jest największą agendą ONZ powołaną w 1965 roku, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju w 166 krajach świata. Na całym świecie UNDP angażuje się w zwiększanie lokalnego potencjału oraz walkę z wykluczeniem społecznym, zapewniając krajom dostęp do doświadczeń, wiedzy i środków potrzebnych do poprawy, jakości życia. Działania UNDP w Polsce koncentrują się na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS, którego celem jest stworzenie regionalnej platformy wymiany wiedzy w Europie i krajach WNP w zakresie innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju.

 

Zadaniem biura lokalnego jest praca na rzecz poprawy jakości życia dla mieszkańców i mieszkanek regionu, jaki i samego Białegostoku, w konkretnych obszarach:

  • Wspólna promocja inicjatyw zgodnych z Milenijnymi Celami Rozwoju poprzez organizacje wspólnych wydarzeń (debat, spotkań) w tym obszarze,
  • Współpraca w ramach współpracy transgranicznej z wykorzystaniem sieci biur UNDP,
  • Wymianie doświadczeń i wiedzy w zakresie transformacji ekonomicznej, którą będziemy mogli upowszechnić w krajach WNP.

W ramach współpracy z UNDP Fundacja zaangażowana jest we wdrażanie franczyzy społecznej Kawiarnio – Księgarni „Spółdzielnia” www.spoldzielniacafe.pl w Białymstoku, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami wydanymi przez UNDP, w szczególności najnowszym raportem o rozwoju społecznym (Human Development Report), który zawiera wskaźniki Rozwoju Społecznego (Human Development Index). Więcej informacji o działaniach UNDP w Polsce i na świecie na stronie internetowej www.undp.org.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/undp.warsaw

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.