Centrum Integracji Społecznej w Zambrowie:
Zespół:
Karolina Łozowska – Kierownik CIS
Joanna Modzelewska – Pośrednik pracy i Animator
Dominika Korda – doradca ds. reintegracji społecznej
Marta Orłowska – doradca ds. reintegracji zawodowej

ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów

729 888 791

ciszambrow@fir.org.pl