Centrum Integracji Społecznej w Szczepankowie:
Zespół:
Bogusława Domian-Kruszewska - Kierownik CIS
Karolina Piątek - Doradca ds reintegracji zawodowej
Katarzyna Skrzypczak - Doradca ds reintegracji społecznej
Aneta Zielińska - Pośrednik pracy/Animator

Siedziba CIS: Szczepankowo 60,
18-411 Śniadowo
Biuro CIS: ul. Nowogrodzka 1,
18-400 Łomża

729 888 796

cisszczepankowo@fir.org.pl