Centrum Integracji Społecznej w Łomży:
Zespół:
Piotr Glinka- Kierownik CIS
Patrycja Fiertek - Doradca do spraw reintegracji zawodowej
Mariola Grala - Doradca do spraw reintegracji zawodowej
Martyna Penkala - Doradca do spraw reintegracji społecznej

ul. Farna 1, 18-400 Łomża

729 888 794

lomza@fir.org.pl