Centrum Integracji Społecznej w Kolnie:
Zespół:
Marcin Ramotowski – Kierownik CIS
Agnieszka Samul – Pośrednik Pracy i Animator
Wioletta Dardzińska – specjalista ds. reintegracji zawodowej
Julita Pupek – specjalista ds. reintegracji społecznej

ul. Marii Konopnickiej 4
(tymczasowa siedziba:
ul. Marii Dąbrowskiej 4)
18-500 Kolno

729 888 796

ciskolno@fir.org.pl