Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce:
Zespół:
Marcin Bołtryk – Kierownik CIS
Mirosława Majewska - Iwaniuk – pośrednik pracy/animator
Diana Kendyś – doradca do spraw reintegracji społecznej
Natalia Tokajuk – doradca do spraw reintegracji zawodowej

ul. 3 maja 42
17-200 Hajnówka

729 888 753

cishajnowka@fir.org.pl