Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy i wsparcia psychologicznego oraz zajęć psychologiczno-terapeutycznych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej w mieście Łomża, Kolno oraz powiatach: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski

Ogłoszenie nr 2021-4967-83985 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83985https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83937https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73984

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego

Ogłoszenie nr 2021-4967-73984 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73984

Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych

Ogłoszenie nr 2021-4967-73964 Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73964  

Przeprowadzenie zajęć psychologiczno-terapeutycznych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznych w mieście Łomża oraz powiatach: łomżyńskim i siemiatyckim.

Ogłoszenie nr 2021-4967-34344 Przeprowadzenie zajęć psychologiczno-terapeutycznych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznych w mieście Łomża oraz powiatach: łomżyńskim i siemiatyckim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34344

Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych.

Ogłoszenie nr 2021-4967-33266 Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33266

Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę narzędzi wraz z materiałami eksploatacyjnymi, budowlanymi do realizacji zajęć kursu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu p.n. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych … więcej

Realizacja usługi przygotowania pakietu franczyzy społecznej wraz z kompendium zarządzania siecią franczyzową

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przygotowania pakietu franczyzy społecznej wraz z kompendium zarządzania siecią franczyzową na potrzeby realizacji projektu p.n. PWP Ekonomia Społecznego Sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja i… więcej

Badania jakościowego i ilościowego możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socjalnej

Szanowni Państwo,   Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację badania jakościowego i ilościowego możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socja… więcej

Sprzedaż i dostawa na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany

Szanowni Państwo,   Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany na pot… więcej

Realizacja doradztwa specjalistycznego w ramach projektu: „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację doradztwa specjalistycznego w ramach projektu: „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20… więcej