ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2020przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku … więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_a/FIR/RIS/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_a/FIR/RIS/2019  przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia … więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FIR/RIS/2019

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty w trybie konkurencyjności (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FIR/RIS/2019) na usługę cateringu dla uczestników Centrów Integracji Społecznej w ramach projektu ‘’Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowaneg… więcej

Badania jakościowego i ilościowego możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socjalnej

Szanowni Państwo,   Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację badania jakościowego i ilościowego możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socja… więcej

Sprzedaż i dostawa na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany

Szanowni Państwo,   Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany na pot… więcej