Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) została zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

Celem Fundacji jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez wspieranie, inicjowanie i prowadzenie:

  1. inicjatyw służących wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, promocji zatrudnienia i postaw przedsiębiorczych, upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących  rozwojowi  regionalnemu,
  2. działalności oświatowej i edukacyjnej, w myśl idei kształcenia ustawicznego, poprzez między innymi  prowadzenie szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, kursów oraz innych form, a także organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne służących temu praktyk, staży, wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w kraju i za granicą,
  3. inicjatyw służących rozwojowi partnerskiej współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej, angażujących sektor biznesu, instytucje pozarządowe, ruchy społeczne, organy samorządu terytorialnego, terenową administrację rządowej, osoby i instytucje krajowe i zagraniczne stawiające sobie podobne cele, poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, doradcze i informacyjne,
  4. działalności badawczo-rozwojowej, doradczej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej, organizacji przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej i społecznej.

Kadry Fundacji oraz współpracujący eksperci posiadają kompetencje i wieloletnie doświadczenie umożliwiające efektywną realizację inicjatyw rozwojowych, w tym projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdrażania projektów dzięki rozwijającej się sieci współpracy o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Doświadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarządzać projektami w różnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na którym budowana jest pozycja Forum.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Zarząd:
Magdalena Skup - Dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych
mskup@fir.org.pl

Biuro Rachunkowe/Księgowość:
Elżbieta Iwona Roszkowska
ksiegowosc@fir.org.pl

Zespół projektowy:
Agnieszka Ewa Jaworowska - info2@fir.org.pl
Marzena Krasnopolska - info3@fir.org.pl
Konrad Backiel - info4@fir.org.pl

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych Oddział Łomża​

Zespół projektowy:
Bogusława Domian-Kruszewska - lomza1@fir.org.pl
Katarzyna Marciniak - lomza@fir.org.pl


facebook

Życzymy wesołych i pogodnych Świąt
Zespół FFIR🤩
...

View on Facebook

SZKOLENIE PODSTAWOWE - zamknięte - dla grupy zorganizowanej przez Fundację Nowa Wola

Data wydarzenia:
poniedziałek, 2018-10-15 godz. 10:00

Miejsce:
Fundacja Nowa Wola
Nowa Wola 89,
16-050 Michałowo

W dniu 15 października 2018 r. odbędzie się szkolenie podstawowe dla grupy zorganizowanej przez Fundację Nowa Wola w Nowej Woli.
Poprowadzone będzie przez trenerkę z dziedziny ekonomii społecznej: Monikę Duchnowską.
Szkolenie na temat:
„Ekonomia Społeczna - wsparcie i rozwój inicjatyw lokalnych ”

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Agnieszka Jaworowska nr tel. 85 675 00 17.

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
...

View on Facebook

4 months ago

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Nasz oddział w Łomży 🙂 realizuje program "Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Naszym celem jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętym bezrobociem. Dzięki przyuczeniu zawodowemu pod opieką instruktora wzmacniamy kompetencje naszych klientów i pomagamy w powrocie na rynek pracy. 🙂
...

View on Facebook

SZKOLENIE PODSTAWOWE - zamknięte - dla grupy zorganizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie
Data wydarzenia:
śr., 2018-09-26 10:00
Miejsce:
Gospoda w Michałowie
ul. Białostocka 20A
16-050 Michałowo
W dniu 26 września 2018 r. odbędzie się szkolenie podstawowe dla grupy zorganizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie.
Poprowadzone będzie przez trenerkę z dziedziny ekonomii społecznej: Monikę Duchnowską.
Szkolenie na temat:
„Ekonomia Społeczna - wsparcie i rozwój inicjatyw lokalnych ”
Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Agnieszka Jaworowska nr tel. 85 675 00 17.
Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
...

View on Facebook

4 months ago

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Czy wiecie czym jest Ekonomia Społeczna i jakie dobro ze sobą niesie? 🙂 ...

View on Facebook