Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) została zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

Celem Fundacji jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez wspieranie, inicjowanie i prowadzenie:

  1. inicjatyw służących wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, promocji zatrudnienia i postaw przedsiębiorczych, upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących  rozwojowi  regionalnemu,
  2. działalności oświatowej i edukacyjnej, w myśl idei kształcenia ustawicznego, poprzez między innymi  prowadzenie szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, kursów oraz innych form, a także organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne służących temu praktyk, staży, wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w kraju i za granicą,
  3. inicjatyw służących rozwojowi partnerskiej współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej, angażujących sektor biznesu, instytucje pozarządowe, ruchy społeczne, organy samorządu terytorialnego, terenową administrację rządowej, osoby i instytucje krajowe i zagraniczne stawiające sobie podobne cele, poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, doradcze i informacyjne,
  4. działalności badawczo-rozwojowej, doradczej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej, organizacji przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej i społecznej.

Kadry Fundacji oraz współpracujący eksperci posiadają kompetencje i wieloletnie doświadczenie umożliwiające efektywną realizację inicjatyw rozwojowych, w tym projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdrażania projektów dzięki rozwijającej się sieci współpracy o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Doświadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarządzać projektami w różnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na którym budowana jest pozycja Forum.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Zarząd:
Magdalena Skup - Dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych
mskup@fir.org.pl

Biuro Rachunkowe/Księgowość:
Elżbieta Iwona Roszkowska
ksiegowosc@fir.org.pl

Zespół projektowy:
Agnieszka Ewa Jaworowska - info2@fir.org.pl
Marzena Krasnopolska - info3@fir.org.pl
Konrad Backiel - info4@fir.org.pl

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych Oddział Łomża​

Zespół projektowy:
Bogusława Domian-Kruszewska - lomza1@fir.org.pl
Katarzyna Marciniak - lomza@fir.org.pl


facebook

👉Już 27.03.2019 r. o godz. 8.00 w Hotelu IBIS Styles odbędzie się szkolenie nt. "Pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sprawozdawczość w PS" na które zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne z m. Białystok oraz powiatu białostockiego.

Więcej informacji możecie znaleźć na stronie: fir.org.pl/news/pozyskiwanie-zrodel-finansowania-oraz-sprawozdawczosc-w-ps

Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych ofert ☺️
...

View on Facebook

Szkolenie ODWOŁANE! 😔
O nowym terminie Państwa poinformujemy..

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w ramach projektu "Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zaprasza przedsiębiorstwa społeczne na szkolenie pt.: "Jak zdobyć lokalne rynki zbytu"

Termin szkolenia: 14 marca 2019 r. 🧐

Miejsce szkolenia: Hotel IBIS Styles Bialystok

W trakcie szkolenia uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę z zakresu 🤯:
Budowania własnego portfela klientów
Pozyskiwania baz danych na temat klientów, przy wykorzystaniu narzędzi internetowych
Pozyskiwania klientów poprzez kontakt bezpośredni
Budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami
Zasad obowiązujących w bezpośrednich relacjach z klientem (savoir vivre w biznesie)

Link do wydarzenia: owes.bialystok.pl/event/szkolenie-specjalistyczne-pt-jak-zdobyc-lokalne-rynki-zbytu
...

View on Facebook

W dniu 8 marca 2019 r. odbędzie się szkolenie specjalistyczne biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach „Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
„RODO – Ochrona Danych Osobowych w przedsiębiorstwach społecznych”
Miejsce:
Hotel IBIS STYLES
ul. Aleja Piłsudskiego 25
15-444 Białystok
...

View on Facebook

Życzymy wesołych i pogodnych Świąt
Zespół FFIR🤩
...

View on Facebook

SZKOLENIE PODSTAWOWE - zamknięte - dla grupy zorganizowanej przez Fundację Nowa Wola

Data wydarzenia:
poniedziałek, 2018-10-15 godz. 10:00

Miejsce:
Fundacja Nowa Wola
Nowa Wola 89,
16-050 Michałowo

W dniu 15 października 2018 r. odbędzie się szkolenie podstawowe dla grupy zorganizowanej przez Fundację Nowa Wola w Nowej Woli.
Poprowadzone będzie przez trenerkę z dziedziny ekonomii społecznej: Monikę Duchnowską.
Szkolenie na temat:
„Ekonomia Społeczna - wsparcie i rozwój inicjatyw lokalnych ”

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Agnieszka Jaworowska nr tel. 85 675 00 17.

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
...

View on Facebook