Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) została zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

Celem Fundacji jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez wspieranie, inicjowanie i prowadzenie:

  1. inicjatyw służących wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, promocji zatrudnienia i postaw przedsiębiorczych, upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących  rozwojowi  regionalnemu,
  2. działalności oświatowej i edukacyjnej, w myśl idei kształcenia ustawicznego, poprzez między innymi  prowadzenie szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, kursów oraz innych form, a także organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne służących temu praktyk, staży, wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w kraju i za granicą,
  3. inicjatyw służących rozwojowi partnerskiej współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej, angażujących sektor biznesu, instytucje pozarządowe, ruchy społeczne, organy samorządu terytorialnego, terenową administrację rządowej, osoby i instytucje krajowe i zagraniczne stawiające sobie podobne cele, poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, doradcze i informacyjne,
  4. działalności badawczo-rozwojowej, doradczej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej, organizacji przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej i społecznej.

Kadry Fundacji oraz współpracujący eksperci posiadają kompetencje i wieloletnie doświadczenie umożliwiające efektywną realizację inicjatyw rozwojowych, w tym projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdrażania projektów dzięki rozwijającej się sieci współpracy o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Doświadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarządzać projektami w różnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na którym budowana jest pozycja Forum.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Zarząd:
Magdalena Skup - Dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych mskup@fir.org.pl
Iwona Kiersnowska – Wicedyrektor Fundacji info@fir.org.pl

Biuro Rachunkowe/Księgowość:
Elżbieta Iwona Roszkowska - ksiegowosc@fir.org.pl

Zespół projektowy:
Agnieszka Ewa Jaworowska - info2@fir.org.pl
Karolina Łozowska - info3@fir.org.pl
Konrad Backiel - info4@fir.org.pl
Anetta Buczyńska – info@fir.org.pl
Marta Jaromińska - info@fir.org.pl

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Łomży
Bogusława Domian-Kruszewska – bdkuruszewska@fir.org.pl
Karolina Piątek – kpiatek@fir.org.pl
Patrycja Fiertek – pfiertek@fir.org.pl
Aneta Zielinska – lomza1@fir.org.pl
Katarzyna Marciniak - lomza1@fir.org.pl

oraz

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Hajnówce
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Siemiatyczach
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Wysokie Mazowieckie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Zambrowie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Kolnie
facebook

📣A już przed nami kolejne szkolenie specjalistyczne📣☺️
👇
W dniu 7 maja 2019 r. odbędzie się szkolenie specjalistyczne biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych
utworzonych w ramach „Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Szkolenie nt.: „Realizacja zadań publicznych”

Poprowadzone będzie przez doświadczonego trenera: P. Marcina Ulanowskiego

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

*najważniejsze przepisy prawne i wzory dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.
*właściwe wypełnianie ofert na realizację zadań publicznych, w tym tworzenia przejrzystych opisów działań, realistycznego budżetu oraz osiągalnych rezultatów.
*podniesienie wiedzy z zakresu prawidłowej realizacji zadania publicznego, jego rozliczania i etapów sprawozdawczości przewidzianych działań.
...

View on Facebook

SZKOLENIE PODSTAWOWE - zamknięte - dla grupy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Eurydyki

Data wydarzenia:
czwartek, 2019-04-25 godz. 11:00

Miejsce:
USK w Białymstoku (sala dydaktyczna)
Marii Skłodowskiej-Curie 24A,
15-276 Białystok

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbędzie się szkolenie podstawowe dla grupy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Eurydyki.
Poprowadzone będzie przez trenerkę z dziedziny ekonomii społecznej: Monikę Duchnowską.
Szkolenie na temat:
„Ekonomia Społeczna - wsparcie i rozwój inicjatyw lokalnych ”

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Agnieszka Jaworowska nr tel. 85 675 00 17.

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
...

View on Facebook

A już 10 kwietnia zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne na szkolenie

„Uregulowania prawne dotyczące zatrudniania pracowników w PS”

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Podstawy prawne zatrudnienia osoby fizycznej w przedsiębiorstwie społecznym.
Akta osobowe w przedsiębiorstwie społecznym.
Refundacja składek ZUS w przedsiębiorstwie społecznym.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych a PFRON.

Łapcie link do strony i się zgłaszajcie 😀 Bo.. warto! 😀
fir.org.pl/news/uregulowania-prawne-dotyczace-zatrudniania-pracownikow-w-ps
...

View on Facebook