Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) została zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

Celem Fundacji jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez wspieranie, inicjowanie i prowadzenie:

  1. inicjatyw służących wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, promocji zatrudnienia i postaw przedsiębiorczych, upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących  rozwojowi  regionalnemu,
  2. działalności oświatowej i edukacyjnej, w myśl idei kształcenia ustawicznego, poprzez między innymi  prowadzenie szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, kursów oraz innych form, a także organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne służących temu praktyk, staży, wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w kraju i za granicą,
  3. inicjatyw służących rozwojowi partnerskiej współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej, angażujących sektor biznesu, instytucje pozarządowe, ruchy społeczne, organy samorządu terytorialnego, terenową administrację rządowej, osoby i instytucje krajowe i zagraniczne stawiające sobie podobne cele, poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, doradcze i informacyjne,
  4. działalności badawczo-rozwojowej, doradczej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej, organizacji przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej i społecznej.

Kadry Fundacji oraz współpracujący eksperci posiadają kompetencje i wieloletnie doświadczenie umożliwiające efektywną realizację inicjatyw rozwojowych, w tym projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdrażania projektów dzięki rozwijającej się sieci współpracy o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Doświadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarządzać projektami w różnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na którym budowana jest pozycja Forum.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Zarząd:
Magdalena Skup - Dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych mskup@fir.org.pl
Iwona Kiersnowska – Wicedyrektor Fundacji info@fir.org.pl

Biuro Rachunkowe/Księgowość:
Elżbieta Iwona Roszkowska - ksiegowosc@fir.org.pl

Zespół projektowy:
Agnieszka Ewa Jaworowska - info2@fir.org.pl
Karolina Łozowska - info3@fir.org.pl
Konrad Backiel - info4@fir.org.pl
Anetta Buczyńska – info@fir.org.pl
Marta Jaromińska - info@fir.org.pl

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Łomży
Bogusława Domian-Kruszewska – bdkuruszewska@fir.org.pl
Karolina Piątek – kpiatek@fir.org.pl
Patrycja Fiertek – pfiertek@fir.org.pl
Aneta Zielinska – lomza1@fir.org.pl
Katarzyna Marciniak - lomza1@fir.org.pl

oraz

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Hajnówce
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Siemiatyczach
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Wysokie Mazowieckie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Zambrowie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Kolnie
facebook

Powiat zambrowski ogłasza nabór uczestników do projektu pn. "Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego". ...

View on Facebook

III etap znoszenia obostrzeń ...

View on Facebook

19 maja obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków.

Czasami jeden dobry uczynek znaczy więcej niż tysiąc słów. Chcesz zrobić komuś przyjemność? Dziś masz ku temu świetną okazję. Pamiętaj tylko o jednym - nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę! 😊

Jeśli jeszcze dziś nie zdążyłeś zrobić nic dobrego dla innych podsuwamy kilka pomysłów:
- Kup bezdomnemu bułkę i coś do picia.
- Weź psa ze schroniska ... na spacer.
- Czekasz w kolejce do lekarza, a ktoś chce wejść tylko po receptę? Bądź wyrozumiały.
- W pracy zrób kawę zapracowanej koleżance.
- Pomóż komuś w potrzebie.

A może Ty chcesz podzielić się z nami swoimi dobrymi uczynkami? Czekamy na nie w komentarzach 😊
Miłego Dnia!
...

View on Facebook

15 maja jest międzynarodowym Dniem Rodziny!
My chcemy spojrzeć na ten temat z innej perspektywy 🙂

Choć nie łączą nas więzy krwi to od grudnia 2019 tworzymy naszą CISowską Rodzinkę ❤

Myślimy, że śmiało możemy się tak nazwać ☺️Jeszcze przed epidemią widywaliśmy się regularnie, a każdy dzień był wspólną rzeczywistością. Poznawaliśmy się, tworzyły się przyjaźnie, dzieliliśmy wspólne troski. Pracowaliśmy i w dalszym ciągu pracujemy nad jakością naszych relacji, nad rozwojem i wzajemną mobilizacją. Mamy nadzieję, że niedługo widzimy się w Kokis Kolno 🙂

Uczestnicy - fajnie jest, prawda? 🙂
My jako kadra jesteśmy bardzo zadowoleni!
...

View on Facebook