Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Harmonogram konkursów:
Konkurs nr 1
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.
Termin: 18.02.2021r.
Godz. 8:00
Limit wniosków: 250 wniosków.
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys.zł/os.

-----------------------------------------------

Comments are closed.