Centrum Integracji Społecznej w Siemiatyczach:
Zespół:
Monika Berent – Kierownik CIS
Mariusz Pieńkowski – Pośrednik pracy
Agnieszka Niewierowska – Doradca do spraw reintegracji społecznej
Eleonora Miszkiel -Doradca do spraw reintegracji zawodowej

ul. Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze

729 888 751

cissiemiatycze@fir.org.pl