Sp�dzielnia jest Kobiet�

FIR -Publikacje

Publikacje:

Publikacja "Franczyza spoeczna. Europa-Polska-wojewdztwo podlaskie"


Publikacja "Innowacyjne metody modernizacji oferty edukacyjnej na podstawie hiszpaskich dobrych praktyk"

Publikacja "Innowacyjne metody modernizacji oferty edukacyjnej na podstawie francuskich dobrych praktyk"

Publikacja "Innowacyjne metody modernizacji oferty edukacyjnej na podstawie niemieckich dobrych praktyk"

Raport z bada "DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWDZTWIE PODLASKIM" w obszarze programw i metod nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej.  Dobre praktyki w finansowaniu dziaalnoci gospodarczej publikacja w ramach projektu Moja Firma III edycja
Zrwnowaony rozwj - aspekty rozwoju spoecznoci lokalnych

Tradycyjne zawody - nowoczesna edukacja

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972