Sp�dzielnia jest Kobiet�

Aktualnoci:

"Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Biaymstoku"

Nabr wnioskw - pita runda dotacyjna w ramach Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Biaymstoku (wicej)

----------------

08.01.2018

UWAGA!!!

Informujemy, i biuro Fundacji jest nieczynne w dn. 02.01.2018 r.
Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy - taka idea przywieca projektowi, ktry bdzie realizowany przez Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych we wsppracy z Zespoem Szk Zawodowych im. Stanisawa Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Niepowtarzaln szans na udzia w zajciach projektowych maj uczniowie klas I-III z kierunkw technik ywienia i usug gastronomicznych, technik logistyk, technik technologii ywnoci i mleczarstwa. ( wicej)Seminarium Informacyjne Tworzenie Spdzielni Socjalnych Osb Prawnych, oraz planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ES czyli jak uzyska bezzwrotne dotacje na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez osoby prawne

Orodek Wspierania Organizacji Pozarzdowych wraz z Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszaj na seminarium pt.: Spdzielnie Socjalne osb prawnych oraz planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ES, ktre odbdzie si w dn. 19 padziernika 2017 r. w Kawiarni "W Starym Kinie" w Biaymstoku przy ul. w. Rocha 23 o godz. 10:00 (wicej)"Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Biaymstoku"

Nabr wnioskw - pierwsza runda dotacyjna w ramach Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Biaymstoku (wicej)

----------------

20.07.2017"PODLASKI POZARZDZOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie wraz z Partnerem omyskim Forum Samorzdowym ogasza nabr do Konkursu 2/2017 o przyznanie wsparcia na realizacj projektw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja dla organizacji pozarzdowych z terenu wojewdztwa podlaskiego. (wicej)

----------------

30.08.2017 (aktualizacja)
Harmonogram szkole "Program Aktywizacji Zawodowej Osb Modych Szans na Zatrudnienie"

(wicej)

----------------

28.07.2017 (aktualizacja)Centrum Integracji Spoecznej w omy szans na lepsze jutro osb zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwowjowych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, ktrego celem jest zwikszenie aktywnoci spoecznej i zawowdowej osb zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym, pozostajcych bez zatrudnienia, zamieszkujcych na terenie wojewdztwa podlaskiego. (wicej)


Aktualizacja
21.03.2017 r.

Szkolenie Tworzenie Spdzielni Socjalnych Osb Fizycznych

Orodek Wspierania Organizacji Pozarzdowych wraz z Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszaj na bezpatne szkolenie pt.: Tworzenie Spdzielni Socjalnych Osb Fizycznych, ktre odbdzie si w dn. 23 maja 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Biaymstoku, o godz. 9.00 (wicej)Szkolenie Tworzenie Spdzielni Socjalnych Osb Prawnych

Orodek Wspierania Organizacji Pozarzdowych wraz z Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszaj na bezpatne szkolenie pt.: Tworzenie Spdzielni Socjalnych Osb Prawnych, ktre odbdzie si w dn. 26 maja 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Biaymstoku, o godz. 9.00 (wicej)UWAGA!
Dnia 02.05.2017r. biuro bdzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!


Harmonogram szkole "Program Aktywizacji Zawodowej Osb Modych Szans na Zatrudnienie"

(wicej)

"Biaostocki Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Orodkiem Wspierania Organizacji Pozarzdowych realizuje projekt pt. Biaostocki Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt swoim zasigiem obejmuje subregion biaostocki tj. powiat biaostocki oraz miasto Biaystok. Ze wsparcia Orodka korzysta mog osoby zagroone ubstwem i wykluczeniem spoecznym mieszkajce na terenie dziaania Biaostockiego OWES oraz Podmioty Ekonomii Spoecznej i Przedsibiorstwa Spoeczne z subregionu biaostockiego. (wicej)"Ekonomia Spoecznego Sukcesu"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wspiera rozwj Ekonomii Spoecznej i tym samym informuje, i Fundacja Aktywnoci Regionalnych realizuje projekt, ktrego celem jest promocja przedsibiorczoci spoecznej oraz wsparcie integracji spoecznej i zawodowej, a take aktywizacj w przedsibiorstwach typu spoecznego poprzez udzia w seminarium, doradztwie, szkoleniach oraz wyjedzie studyjnym do przedsibiorstw spoecznych. (wicej)

----------------

28.03.2017
"PODLASKI POZARZDZOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie wraz z omyskim Forum Samorzdowym ogasza nabr do Konkursu I/2017 o przyznanie wsparcia na realizacj projektw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja dla organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego. (wicej)

----------------

13.03.2017
UWAGA! REKRUTACJA TRWA!!"PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSB MODYCH SZANS NA ZATRUDNIENIE"

- REKRUTACJA TRWA! ZAPRASZAMY DO SKADANIA DOKUMENTW REKRUTACYJNYCH
(wicej)

----------------

01.03.2017

"Program Aktywizacji Zawodowej Osb Modych Szans na Zatrudnienie"

Serdecznie zapraszamy do udziau w Projekcie realizowanym przez Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj.

CELEM GWNYM PROJEKTU

Gwnym celem projektu jest zwikszenie moliwoci zatrudnienia 50 osb (w tym 28 kobiet i 22 mczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i nieuczestniczcych w ksztaceniu lub szkoleniu (tzw. modzie NEET). Poprzez udzia w poradnictwie i w szkoleniach zawodowych nabd kwalifikacje i dowiadczenie pozwalajce uzyska zatrudnienie. (wicej)

----------------

22.02.2017Zaproszenie do zoenia oferty w ramach projektu "Program aktywizacji zawodowej osb modych szans na zatrudnienie" wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego: Zapytanie ofertowe na organizacj szkolenia prawo jazdy kat. C oraz szkolenia w ramach kwalifikacji wstpnej przypieszonej (wicej)

----------------

01.12.2016

 

UWAGA!!!

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

Informujemy, i biuro Fundacji jest czynne od 8:00 do 16:00

 

Finansowe wsparcie dla podmiotw ekonomii spoecznej

Towarzystwo Inwestycji Spoeczno - Ekonomicznych wygrao przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i podpisao umow dotyczc prowadzenia preferencyjnego funduszu poyczkowego dla przedsibiorstw spoecznych. Od pocztku lutego 2017r. przedsibiorstwa spoeczne mog skada wnioski o udzielenie preferencyjnej poyczki na finansowanie swojej dziaalnoci (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). rodki przeznaczone na poyczki pochodz z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj (POWER) i wynosz 28,7 mln. z. (wicej)

 

 

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie informuje, o przedueniu naboru wnioskw w ramach Konkursu 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizacj projektw w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji dla modych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa podlaskiego do dnia 27 czerwca 2016 r. (wicej)

----------------

20.06.2016

 

 

 

UWAGA!!!

W zwizku trwajca awari telefoniczn prosimy kontaktowa si z Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych pod numerem komrkowym: 509 198 202. Za utrudnienia przepraszamy.

 

----------------

11.04.2016

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ogasza nabr wnioskw na mikrodotacje (Konkursu 1/2016) w ramach Podlaskiego Pozarzdowego Funduszu Mikrodotacji (wicej informacji).

----------------

11.02.2016

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z przyjemnoci informuje, i oczekuje na wyniki akredytacji Orodkw Wsparcia Ekonomii Spoecznej.

----------------

11.02.2016

 

 

 

 

 

BIURO RACHUNKOWE

 

Zapraszamy do skorzystania z usug BIURA RACHUNKOWEGO prowadzonego przez Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych. Szczegy oferty w zakadce

 

BIURO RACHUNKOWE LOGO.JPG

 

----------------

01.09.2015

 

 

Poyczki dla ekonomii spoecznej ES Fundusz

 

Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii spoecznej preferencyjnych poyczek na szeroko pojty rozwj. Pozyskane w ten sposb rodki powinny suy rozszerzeniu dziaalnoci gospodarczej podmiotw. Udzielimy niezbdnych informacji o projekcie oraz wspieranie podmiotw ekonomii spoecznej na etapie starania si o poyczk. Zapraszamy do kontaktu link.

----------------

01.09.2015

 

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zostaa zarejestrowane w rejestrze Fundacji w 2005r. Od tego czasu Fundacja angauje si w szereg dziaa promujcych, wspierajcych i wdraajcych projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i midzynarodowe. W latach 2012- 2013 Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych bya partnerem lokalnym Programu Narodw Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Biura projektowego w Polsce (wicej).

 

Celem FIR jest podnoszenie wiadomoci i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki spoeczno-gospodarczej, tj. zrwnowaonego rozwoju, kapitau ludzkiego oraz promocji przedsibiorczoci, w tym spoecznej.

 

Przy Fundacji dziaa Centrum Szkoleniowe. Jako placwka ksztacenia ustawicznego wiadczy usugi w zakresie rozwoju zasobw ludzkich, jak rwnie specjalistyczne programy. Fundacja jest wpisana jako Agencja Zatrudnienia nr 5972 oraz zarejestrowane w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku pod nr 2.20/00008/2007.

 

Zapraszamy do zapoznania si z nasz dziaalnoci i ofert. W zakadce Publikacje dostpne s wydane przez FIR bezpatne foldery i ksiki. W Nasze projekty znajd Pastwo informacje dotyczce aktualnie realizowanych przez nas dziaa i inicjatyw.

 

Zapraszamy do wsppracy!

 

Zarzd i Zesp

Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych

 

 

 

 

 
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972