Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego
Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
PROJEKTY
Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy
PROJEKTY
Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

BIAŁOSTOCKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
Współnie realizujemy projekt BOWES współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
previous arrow
next arrow
Slider

Nasza Oferta

Biuro Rachunkowe

Prowadzenie spraw finansowo-księgowych Zleceniodawcy m.in. w następującym zakresie: - prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i VAT,
- sporządzanie deklaracji podatkowych do celów podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilno-prawnych,
- prowadzenie akt osobowych pracowników.

Projekty rozwojowe

- planowanie, wdrażanie, rozliczanie projektów rozwojowych
- rozwój i wdrażanie systemów franczyz społecznych
- tworzenie partnerstw i konsorcjów, planowanie strategiczne, animowanie społeczności lokalnych
- public relations i promocja, w tym organizacja konferencji, seminariów, eventów, kampanii upowszechniających,
- badania rynkowe i analizy ekonomiczne.

O fundacji

Celem FIR jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.